Oavsett hur framtida kommunikationsbehov ser ut för er i BRF & SMF har Fibra kapacitet att klara dessa. Fibra innebär valfrihet med bästa tänkbara förutsättningar för dagens och framtidens kommunikation. Med en fiberanslutning till det lokala stadsnätet är medlemmarnas hem förberedda för den digitala utvecklingen. Investera i framtidens teknik och gör din samfällighet mer attraktiv.

Vill ni ansluta er förening?

Bor du i en bostadsrätt eller samfällighet är det bostadsrättsföreningen eller samfälligheten som köper en anslutning. Kontakta därför din styrelse eller ordförande i föreningen för att driva på frågan om en anslutning till stadsnätet. En intresseanmälan kan styrelse eller ordförande göra längre ner på denna sida.
 
En stadsnätsanslutning är inte bara en kvalitetssäkring för din förening på sikt. Den öppna lösningen ger också var och en av de boende möjlighet att själv välja vilka tjänster de vill köpa och från vem.
 
Anslut föreningen till stadsnätet
Är du styrelsemedlem eller ordförande i en samfällighet eller bostadsrättsförening och är intresserad av en anslutning till stadsnätet, är du välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion eller för offert.
 
Föreningen är redan ansluten till stadsnätet
Om föreningen redan har stadsnätet, men just din bostad saknar anslutning kan din förening beställa en efteranslutning åt dig. Föreningen gör en beställning av utrustning via blanketten nedan och beställer sedan utförandet av anslutningen av ett behörigt installationsföretag. Beställningen ska göras av föreningens firmatecknare.
 
Efteranslutning
Vill du efteransluta din bostad?
Den medlem i föreningen som vill efteransluta sin bostad kontaktar styrelsen och begär en efteranslutning. Styrelsen beställer användarnod (stadsnätsdosa) hos Fibra via formuläret nedan, pris per användarnod anges på offert. I priset ingår aktiv utrustning, konfiguration och uppsättning i driftsystemet. Därefter bör styrelsen kontakta en entreprenör – Fibra rekommenderar den entreprenör som byggt föreningens ursprungliga nät (fastighetsnätet) – för att få en offert på installationsarbetet.
Föreningen fastställer därefter medlemmens/hushållets pris för anslutningen, med hänsyn tagen till redan gjord investering.
 
Har du frågor kring anslutning, kontakta Fibras kundcenter på tel 0771-375 375 eller via epost info@fibra.se
Se blankett längre ner.

Familj surf

Så här går det till

Er förening ansluts med fiber till stadsnätet via en överlämningspunkt.
Föreningen behöver sedan bygga ett fastighetsnät mellan de aktuella hushållen i er förening och vår överlämningspunkt. Byggnationen av fastighetsnätet upphandlar ni med tredje part. Vi samarbetar med en rad företag som vi gärna rekommenderar.
Fastighetsnätet kommer slutligen att ägas av föreningen.

Körschema

Vi har tagit fram ett färdigt körschema för hela anslutningsprocessen, från avtalsskrivning fram till färdig installation till BRF & SMF. Allt för att det ska löpa så smidigt som möjligt för dig som kund.

Påskrift av avtal
Byggnation börjar
Fastighetsnät dras
Driftsättning
Beställning av tjänster

Övriga tjänster
Gå till nästa section

Intresseanmälan

OBS! Du som styrelsemedlem eller ordförande i en samfällighet eller bostadsrättsförening som är intresserad av en anslutning till stadsnätet, är välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion eller för offert. Är du boende i föreningen; kontakta din styrelse eller ordföranden för att driva på frågan om en anslutning till stadsnätet.
 
Intresseanmälningar används som underlag inför framtida byggnationer. Områden där fiber finns i närheten och med högst andel intresserade fastighetsägare är de som vi i första hand prioriterar och bygger ut.

Efteranslutning

Detta formulär används för beställning av ytterligare stadsnätsanslutning till befintlig anläggning. Beställning ska göras av styrelsens firmatecknare.

Steg 1 av 3 - Beställare

33%
Gå till nästa section