Bygger ni boenden för framtiden? Då vet ni redan att framtiden stavas fiber! Väljer ni dessutom en fiberanslutning via Fibra så skapar ni ett attraktivt boende med ett öppet, robust och driftsäkert nät.  Vårt breda tjänsteutbud med låga priser på bredbandstjänster ökar attraktionskraften på era bostäder ytterligare.

Gå till nästa section

Trygg aktör med lokal förankring

Vår personal har en lokal förankring och stor kännedom om ditt områdes lokala förutsättningar. Som kund hos oss får ni en personlig kontakt som hjälper er att hitta den bästa lösningen för just ditt projekt.

Robust och driftsäkert

Fibra byggs med fokus på kvalitet och långsiktighet. Vi håller en tillgänglighet på över 99,9% och vår driftavdelning bevakar nätet dygnet runt, årets alla dagar.

”Ett väl fungerande kommunikationsnät är idag lika viktigt som annan infrastruktur. Om ni bygger bostäder för framtiden – försäkra dig då om att din fiberleverantör också gör det!

Stort tjänsteutbud

Fibra tillhandahåller en öppen digital infrastruktur och har ett av Sveriges största tjänsteutbud. Det leder till att priserna på tjänsterna pressas ner och bindningstiderna blir korta eller obefintliga för slutkunden, vilket ger fastigheten ett extra attraktionsvärde. Tillsammans med våra tjänsteleverantörer kan vi också erbjuda en rad olika möjligheter att kollektivanslutna dina fastigheter, utifrån önskemål och behov.

Gå till nästa section

Idag är det en självklarhet att ett stabilt och väl fungerande kommunikationsnät är lika viktigt som annan infrastruktur. Fibra klarar era kunders framtida kommunikationsbehov oavsett hur de ser ut. Med en fiberanslutning är era bostäder förberedda för den digitala utvecklingen och alla dess bandbreddskrävande tjänster.
Väljer ni dessutom en fiberanslutning via Fibra så skapar ni ett attraktivt boende med robust fiber där ledorden valfrihet, kapacitet och framtidssäkert kommer att öka värdet ytterligare på era bostäder.
Fibras fiberoptiska och öppna nät är robust med en riktigt hög tillgänglighet och vår driftavdelning bevakar dessutom nätet dygnet runt, årets alla dagar. Om ni bygger bostäder för framtiden – försäkra dig då om att din fiberleverantör också gör det!

Snabb, snabbare, fiber!

Intresseanmälningar används som underlag inför framtida byggnationer. Möjligheten till anslutning påverkas av närheten till fiber och intresse i området. Skicka in din intresseanmälan, eller hör av dig direkt till oss på tel 0771-375 375 och mejl info@fibra.se
Vi finns i:
Västerås
Eskilstuna
Hallstahammar
Strängnäs

Gå till nästa section