Flerfamiljshus

Är du fastighetsägare till hyresfastigheter eller flerfamiljshus? Oavsett hur era framtida kommunikationsbehov ser ut har Fibra kapacitet att klara dessa. Fibra innebär valfrihet med bästa tänkbara förutsättningar för dagens och framtidens kommunikation. Med en fiberanslutning är fastigheten förberedd för den digitala utvecklingen. Investera i framtidens teknik och gör bostäderna mer attraktiva.

Så här går det till

Er fastighet ansluts med fiber till till stadsnätet via en överlämningspunkt. Vid överlämningspunkten installeras en fastighetsswitch varifrån samtliga hushåll, individuellt, ansluts till fastighetsnätet. Anslutningsavgiften är en engångskostnad enligt separat offert.

Exempel på körschema

Vi har tagit fram ett färdigt körschema för hela anslutningsprocessen, från avtalsskrivning fram till färdig installation. Allt för att det ska löpa så smidigt som möjligt för dig som kund.

Påskrift av avtal
Byggnation börjar
Fastighetsnät dras
Driftsättning
Beställning av tjänster

Användarnod

Behöver du eller din förening av någon anledning beställa en ny användarnod, kontakta oss på antingen tel till Kundcenter 0771-375 375 eller skicka ett mejl till forsaljning@fibra.se

Barn surf
Gå till nästa section

Serviceavtal

Med ett serviceavtal från Fibra tar vi hand om driften av hela ert nät, från överlämningspunkt till varje enskild användarnod hos slutanvändaren. Läs mer i foldern om Serviceavtal eller kontakta oss direkt via vårt Kundcenter på tel 0771-375 375

Kollektivanslutning

En kollektivanslutning är ett sätt för fastighetsägare av flerfamiljshus att få ner kostnaderna på internet, tv och telefoni för sina boende genom att kollektivt köpa in tjänster till samtliga bostäder inom en och samma fastighet. Vill du veta mer? Kontakta oss via vårt Kundcenter på tel 0771-375 375 alt mejl info@fibra.se

Gå till nästa section

Snabb, snabbare, fiber!

Intresseanmälningar används som underlag inför framtida byggnationer. Möjligheten till anslutning påverkas av närheten till fiber och intresse i området.
 
Vi finns i:
 
Västerås
Eskilstuna
Hallstahammar
Strängnäs

Gå till nästa section