Arboga

Framtiden stavas fiber!

Under 2015 har vi gått ut med en förfrågan till Arbogaborna där vi uppmanade att skicka in intresseanmälan angående att få stadsnät. Med hjälp av inkomna intresseanmälningar kan vi göra utbyggnadsplaner för stadsnätet i Arboga. Om vi bedömer att det finns tillräckligt högt intresse i ditt område och vi har rätt förutsättningar för att bygga ut nätet så kommer du att få ett erbjudande om anslutning till Stadsnät i din brevlåda. Just nu ser vi över alla intresseanmälningar och planerar för framtiden.
Vill du veta mer, kontakta ansvarig säljare Anna-Lena Forsgren på tel 021-39 53 01 eller e-post anna-lena.forsgren@fibra.se
Du kan också vända dig till Fibras kundtjänst, tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se

Gå till nästa section