Ett framtidssäkert och robust nät

Det här är Fibra

Fibra driver och utvecklar stadsnätet din region. Vi finns till för att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden. Vi arbetar också för att göra nätet snabbare och för att främja konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna. Målet är att bli ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät.
 
Du når våra företagssäljare enkelt på telefonnummer för företagskunder 0771-400415
Öppettider 8.00 – 16.00

Öppen infrastruktur med hög prestanda

Flexibla lösningar och en öppen tjänsteplattform

Genom flexibla anslutningsmöjligheter har vi
erbjudanden som passar både det stora och det
lilla företaget. Hos oss kan både din verksamhet
och dina affärer växa. Med en öppen plattform
väljer du som företagare mellan ett stort antal
leverantörer och tjänster.

Framtidssäkert

Lokal förankring och kännedom

Vår personal har en lokal förankring och stor kännedom om ditt områdes lokala förutsättningar. Som kund hos oss får ni en personlig kontakt som hjälper er att hitta den bästa lösningen för just er verksamhet.

Ett robust nät

Robust och driftsäkert

Med lång erfarenhet av fiberutbyggnad bygger vi ett robust och driftsäkert nät i världsklass. Nätet har en hög kapacitet och få driftavbrott eller störningar.