Forsa Öst & Väst

Gå till nästa section

Grattis Forsa!

Nu bygger vi ut stadsnätet till Forsa Öst & Väst. På den här sidan kan du hitta information kring projektet.
För mer information, kontakta ansvarig säljare Henrik Sjöåsen Porsander på tel 021-39 52 67 eller e-post henrik.sjoasenporsander@fibra.se
Du kan också kontakta vårt kundcenter på tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se

Vad händer?

Vi bygger ut stadsnätet till er i Forsa med planerad byggnationsstart under våren 2016!

Villa skiss
Villaägaren
Fibra
1

Påskrift av avtal

2

Besked/bekräftelse

3

Tidsplan

4

Bestäm placering för användarnod

5

Montering av användarnod

6

Märkning av ingrävningspunkt

7

Grävning på egen tomt

8

Fiberdragning och installation

9

Driftsättning av stadsnät

10

Beställ tjänster