Hillenvägen!

På grund av för lågt intresse uteblir byggnationen av stadsnätet till Hillenvägen.

Vad händer?

4 januari
Vi tackar er som visat intresse och skickat in avtalet, tyvärr så är det för få som valt att ansluta sig för att en byggnation av nätet till Hillenvägen ska bli av.
 
10 november
Ett avtalspaket med information och erbjudande är på väg hem till dig som fastighetsägare på Hillenvägen i Västerås.

Funderar du på något?

Då kanske du kan hitta svar bland våra ”vanliga frågor och svar”

Villa skiss
Villaägaren
Fibra
1

Påskrift av avtal

2

Besked/bekräftelse

3

Tidsplan

4

Bestäm placering för användarnod

5

Montering av användarnod

6

Märkning av ingrävningspunkt

7

Grävning på egen tomt

8

Fiberdragning och installation

9

Driftsättning av stadsnät

10

Beställ tjänster