Hej Kolmsta!

Vi på Fibra vill gärna bygga ut stadsnätet till Kolmsta med omnejd. Under hösten kommer vi att kontakta samtliga boende i berört område för mer information!
På den här sidan kan du sedan hitta information kring projektet, planering steg för steg, möten m.m.
Du kan också kontakta vårt kundcenter på tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se

Vad händer

5 oktober
I somras skickade vi ut en intresseundersökning till Kolmsta med omnejd och har fått väldigt positiv respons – vad roligt! Under nästa vecka kommer vi utvärdera detta närmare och återkommer därefter med mer information. Håll utkik på den här sidan för aktuella nyheter.
 
Läs gärna bifogade broschyrer här ovan för att få veta mer om fiber från Fibra.

Villa skiss
Villaägaren
Fibra
1

Påskrift av avtal

2

Besked/bekräftelse

3

Tidsplan

4

Bestäm placering för användarnod

5

Montering av användarnod

6

Märkning av ingrävningspunkt

7

Grävning på egen tomt

8

Fiberdragning och installation

9

Driftsättning av stadsnät

10

Beställ tjänster