Vilket typ av uttag har du?

Användarnod

Stadsnätsuttag

Stadsnätsuttag förekommer oftast i lägenheter. Skillnaden mellan ett stadsnätsuttag och användarnod är att den oftast bara har en port i jämförelse med användarnoden som har ett flertal portar. Detta betyder att du kan behöva skaffa en så kallad fördelare för att kunna koppla till flera tjänster samtidigt som Internet, tv och telefoni.

Användarnod

Användarnod

Användarnoden förekommer oftast i villor och nyare lägenheter. I användarnoden finns ett flertal portar som du kan ansluta dina enheter till. Till skillnad från stadsnätsuttaget så behövs ingen fördelare för att koppla in flera tjänster samtidigt.