Övriga tjänster

ADSL - Fibra förtydligar

17 jun 2015

Fibra har fått en förfrågan från Eskilstuna kommun gällande eventuella möjligheter att hjälpa till och driva ADSL för de stationer som läggs ned 30 juni. Vi utreder just nu möjligheten att erbjuda fastighetsägarna fiberanslutning eller en tidsbegränsad drift av ADSL. Inget beslut är taget då vi inväntar utredning av både tekniska och ekonomiska förutsättningar. Om Fibra kan hjälpa till i det här ärendet så kommer detta att kunna ske tidigast hösten 2015, vilket innebär att dagens ADSL-kunder måste hitta en annan lösning tills vidare. Det är dock viktigt att dagens ADSL-kunder behåller sin ADSL-utrustning för eventuellt kommande behov. ADSL är en gammal kommunikationsprodukt som avvecklas med följden att ingen uppgradering eller utveckling sker av utrustningen. Fibra fortsätter dialogen med kunder och även med nätägare som investerar i utbyggnad av fibernätet.

Gå till nästa section