Familj surf

Befibra Surahammar?

08 Jun 2015

 

Surahammar, Ramnäs och Virsbo vill ta klivet in i fibervärlden och ansluta sig till Fibras nät. Just nu pågår diskussioner mellan Surahammars kommun och Fibra AB om ett framtida samarbete som - om det genomförs - innebär att kommunen kan erbjuda privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och företag i kommunen möjlighet att få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband.

Diskussioner med Fibra AB har förts under en längre tid. Inriktningen i dessa diskussioner har varit att Surahammars kommun ska bli delägare i bolaget. Planerna är att Surahammars kommun senast under nästa år ska vara en del av det stadsnät som idag finns i Västerås, Hallstahammar, Arboga, Eskilstuna och Strängnäs och som drivs av Fibra AB. Delägarskapet skulle innebära att regionen får tillgång till bredbandsnät i världsklass som ägs av kommuninvånarna själva.

Fibras uppgift är att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare,
och för att främja konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna i nätet. Själva ägandet av fibernätet förblir i delägarnas ägo. Fibra AB har inte heller något eget tjänsteutbud, detta överlåtes till marknadens olika aktörer att sköta. Att låta olika aktörer i konkurrens erbjuda tjänster i ett nät är det som kallas ett konkurrensneutralt och öppet nät.

"Att samverka mellan kommunerna på det sätt som sker genom Fibra AB är ett bra sätt att möta framtiden på", säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Nordlander. "Bredbandsfrågorna ställer snabbt allt större krav på kompetens och marknadskännedom, det blir därför mycket svårt för enskilda kommuner att möta de krav som privatpersoner och företag rätteligen har på bredbanden. Att vi agerar kraftfullt nu är absolut nödvändighet, i det samhälle vi är på väg in i kommer bredband att vara lika viktigt som gator, telefonledningar, vatten- och avlopp och annan samhällelig infrastruktur".

Närmast kommer mer ingående kartläggning av befintlig teknik och nät i Surahammars kommun att genomföras. Därefter kommer avtalsarbete och beslutsprocess. Fibern mellan Västerås och Surahammar kommer att samförläggas tillsammans med den nya fjärrvärmeledningen från Skultuna till Surahammar och är då beroende av den tidsplanen. Grävarbetena för ledningen kommer enligt plan att starta redan under hösten 2015.

moln-snabb

 

 

 

 

På väg mot världens bästa bredbandsnät! Länge har regionens stadsnät drivits på sina olika håll. Men det mesta blir bättre om man gör det tillsammans. Därför har nu Mälarenergi, Arboga, Hallstahammar, SEVAB Strängnäs Energi och Eskilstuna Energi & Miljö gått ihop och bildat ett nytt bolag: Fibra, som kommer att driva och utveckla stadsnäten i Mälardalen. Vi finns till för att bygga ut nätet både i städerna och på landsbygden, för att göra nätet snabbare, och för att främja konkurrensen och tjänsteutveckling bland leverantörerna. Målet är ett av världens främsta bredbandsnät. Vill du veta mer om oss, om nätet eller om tjänsterna? Kontakta oss på info@fibra.se

 

Gå till nästa section