Europeiska jordbruksfonden och EU-finansierade projekt

10 mar 2017

Att även landsbygden får tillgång till bredband är viktigt, men det kan vara svårt att få kommersiella aktörer att stå för den utbyggnaden om den inte är lönsam. Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet ger stöd och ersättningar för utveckling av ekonomier och samhällen, vilket ska bidra till bland annat en modern landsbygd.

Det finns vissa villkor som måste uppfyllas för att stödet ska betalas ut. Bland annat måste minst 50 procent av fastighetsägarna i ett område ansluta sig.  Bl a Lillhärad och Sevalla är sådana EU-finansierade projekt.

Sevalla
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat projektstöd för fiberbaserat bredbandsnät i Sevalla, Tillbergaby och Nortuna i Västerås med journalnummer 2016-2162 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60% eller högst 6 316 062 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Lillhärad
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat projektstöd för fiberbaserat bredbandsnät i Lillhärad i Västerås med journalnummer 2015-1190 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60% eller högst 1 833 396 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.

Läs gärna mer om EU-finansierade projekt på Jordbruksverkets hemsida. LÄNK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå till nästa section