Fibra fortsätter att utvecklas i Västerås och Hallstahammar

07 jun 2019

Under veckan
meddelade ägarna till Fibra att de framöver väljer att gå skilda vägar.

Delägarna Eskilstuna
Energi och Miljö AB samt SEVAB Strängnäs Energi AB meddelade övriga delägare att
de inte avser att förlänga respektive upplåtelseavtal och därmed lämna det
samägda bolaget Fibra AB för att istället driva sina stadsnät i egen regi. Fibras
huvudägare Mälarenergi AB tillsammans med Hallstahammars kommun meddelar att de
har en stark tilltro till att fortsätta äga och driva utvecklingen av Fibra och
stadsnäten i respektive kommun gemensamt.

Fibra har en stor kundbas i Västerås och Hallstahammar och
Fibra kommer tillsammans i nära samarbete med Hallstahammars kommun och
Mälarenergikoncernen att fortsätta driva fiberutvecklingen framåt. Fibra går en
spännande framtid tillmötes med fokus på tjänsteutveckling och nya lösningar,
exempelvis i form av IoT- tjänster i stadsnätet.

Vi fortsätter att jobba med att skapa bra digitala
förutsättningar för våra kommuner, invånare och företag i vår region. Vi ser
också ett ännu närmare samarbete med Mälarenergi framöver för att kunna erbjuda
våra gemensamma kunder fler fördelar och nya produkter och tjänster, säger
David Hjälmgården, tf VD på Fibra. 

Förändringen planeras ske den 1 januari 2021 för EEM, för
SEVAB tidigast den 1 januari 2021 och senast den 1 maj 2022. Som Fibrakund och
boende i Eskilstuna eller Strängnäs behöver man inte göra något under
förändringen. Tjänsterna kommer att fortsätta fungera som tidigare. De kunder
som har frågor om exempelvis anslutningsärenden är välkomna att vända sig till Eskilstuna
Energi och Miljö och SEVAB.

Kundärenden och förfrågningar för Fibras kunder i Västerås
och Hallstahammar hanteras som vanligt av Fibra.

Kontaktperson: David Hjälmgården, tf VD, Fibra

TEL 021 – 39 51 64

MEJL david.hjalmgarden@fibra.se

Gå till nästa section