Företagarfrukost i Eskilstuna

04 maj 2017

Tack alla ni som medverkade på företagarfrukosten arrangerad av ESEM, Eskilstuna Energi & Miljö idag i Eskilstuna! i Ca 80 medverkande bestående av BRF:er och företagare var intresserade av olika samhällsbärande funktioner så som elhandel, fjärrvärme, fiber mm. Dessutom serverades en härligt god frukost!

 

 

Från www.esem.se: ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

Gå till nästa section