Framtidens livsstilar

06 mar 2018

På fredag 9 mars finns vi på Fibra med som utställare i samband med seminariedagen "Framtidens Livsstilar" på Aros Congress Center i Västerås. Seminariet syftar till att ge inspel till den gemensamma utvecklingsplan som tas fram inom de fyra mälarstäderna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping.

Gå till nästa section