Hur barnsäkrar vi internet?

24 jan 2019

Idag finns det massor av information, bilder, filmer mm på internet som du med all sannolikhet inte vill att dina yngre barn ska ta del av. Men hur undviker vi att de ens ramlar in på dessa sidor av misstag? Vi kan ju inte personligen övervaka varje sida de ser på internet, eller?
Bland de 12 länder som deltog i en undersökning i ämnet så var föräldrar från Sverige sämst på att veta vad deras barn gör på internet.
Några tips för dig med barn som surfar på internet:

  • Prata med ditt barn om farorna med internet på den nivå som ditt barn klarar av. Prata också om nätetikett och vikten av hur vi bemöter varandra i skrift. Respektera ditt barns privatliv på internet, men gör tydligt för dem att du kan ta reda på vad de gör om du känner att du behöver det.
  • Lär dina barn att aldrig aldrig någonsin ge ut personliga uppgifter som namn, adress, föräldrarnas namn, bild på var de bor eller vilken skola de går på. Sitt eget eller någon närståendes telefonnummer.
  • Det finns idag många program på marknaden som ser till att ditt barn inte kan se vissa webbsidor, även i Windows finns det inställningar för att begränsa internetanvändandet.
  • Det finns flera böcker i ämnet och många sidor på nätet där du kan läsa mer om hur du skyddar ditt barn.
  • Många sidor – som t ex Youtube – har egna filter som du kan aktivera för ett mer barnvänligt innehåll.
Gå till nästa section