Bilbana

Nu påbörjar vi konverteringen i Strängnäs

05 okt 2015

För att stadsnätet i Strängnäs ska bli mer stabilt, nå högre kapacitet och kunna erbjuda ett större tjänsteutbud så påbörjar vi nu en uppgradering av den tekniska utrustningen. Uppgraderingen kommer att ske etappvis och vi kommer att informera berörda hushåll en vecka innan vi konverterar. Aktuella adresser kommer att informeras om de eventuella driftstörningar som kan förekomma under arbetet . Arbetet kommer att ske i områdets närmaste knutpunkt och vi kommer inte att behöva gå i några bostäder.
Projektet med att uppgradera den tekniska utrustningen startar vecka 42, 2015 och beräknas vara klart november 2016.

För mer information, kontakta Fibras kundcenter
tel 0771-375 375 e-post info@fibra.se

 

Gå till nästa section