Sakernas Stadsnät!

05 jun 2019

Länge har vi fascinerats av IoT (Internet of Things – Sakernas Stadsnät) och nu är det inte längre framtidsspekulationer eller högteknologi för få utvalda. Sakernas Stadsnät är här och möjligheterna är enorma! I Fibras värld pågår ständigt arbetet med nya lösningar via fiber och vi ser fram emot att leverera IoT-tjänster i stadsnätet.

Fibra samarbetar med andra stadsnät i Sverige och tillsammans ser vi över lösningar som snart – via fiber - kommer förenkla vår tillvaro ännu mer. Vill du veta mer om Sakernas Internet – IoT – kontakta Fredrik Heden, affärsutvecklare på Fibra AB. 

fredrik.heden@fibra.se

Gå till nästa section