Stadsnätsföreningens årskonferens 2017

21 mar 2017

Idag öppnar Stadsnätsföreningens årskonferens som i år genomförs under två dagar i Jönköping. Fibras representanter är på plats och på programmet finner vi bland annat seminarier som "Hur styr kommunen sitt stadsnätsbolag?", "Digitalt utanförskap" och "SKLs syn på kommunernas viktiga roller i bredbandsutbyggnaden".

 

Vad är Stadsnätsföreningen?

Stadsnätsföreningen är en oberoende bransch- och intresseorganisation. Stadsnätsföreningen organiserar 155 stadsnät och 117 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Svenska Stadsnätsföreningen verkar för öppna stadsnät, en modell som har varit mycket framgångsrik. Modellen öppna nät innebär att stadsnätet bär ansvaret för det öppna nätet, vilket innebär att säkerställa att lika och icke-diskriminerande villkor efterlevs och säkerställa god konkurrens i nätet.
Du som vill veta mer som Stadsnätsföreningen - LÄNK till webbsida.

Gå till nästa section