Telekommunikationens dag

17 maj 2019

Det finns många temadagar som florerar, och här kommer en till: idag är det nämligen telekommunikationens och informationssamhällets dag - detta uppmärksammans bland annat av FN!

Vad är egentligen Telekommumikation? Wikipedia beskriver det så här:

"Telekommunikation, av grekiska tele ’fjärran’ och latincommunicatio ’ömsesidigt utbyte’, betyder kommunikation över stora avstånd. Benämns militärt även som samband. Det innefattar tekniker, artefakter och tjänster för att representera och överföra meddelanden mellan sändare och mottagare på geografiskt skilda platser via ett trådlöst eller trådbundet fysiskt medium. Meddelandet representeras av en fysisk signal, det vill säga en tidsvariarande fysikalisk storhet, till exempel elektrisk spänning, ljusstyrka eller radiovågors fältstyrka."

Vi på Fibra lyfter såklart lite extra på hatten för telekommunikationen idag!

Gå till nästa section