Seniorer

Välfärdsbredband via Fibra

22 mar 2015

Fibras välfärdsbredband gör det möjligt för kommuner att leverera e-hemtjänster via bredband som ett komplement till den vanliga hemtjänsten.

Rutinärenden kan skötas digital vilket gör att personalen mer tid för andra aktiviteter som ökar livskvaliteten för brukaren. Brukaren får större möjlighet till kommunikation med anhöriga och en tryggare vardag i hemmet. Genom att leverera tjänsterna via Fibras robusta infrastruktur kan flera olika utförare av hemtjänst på ett säkert sätt leverera samhällsnytta via bredband. Det ser vi som en vinst för både kommun och brukare.

Så här går det till:
Välfärdsbredbandet aktiveras enkelt i ett vanligt stadsnätsuttag hos en privatperson som bor i lägenhet eller villa som har en anslutning till Fibra. Finns inte en anslutning kan Fibra erbjuda en paketlösning av tjänsten tillsammans med en anslutning.
För mer information, kontakta David Hjälmgården.

David Hjälmgården tel 021-39 51 54 david.hjalmgarden@fibra.se
David Hjälmgården
tel 021-39 51 64
david.hjalmgarden@fibra.se
Gå till nästa section