Patrik Viggeby, Byggchef Fibra

I vår strävan att bli bättre och tydligare!

14 feb 2018

Idag har vi på Fibra haft en träff tillsammans med våra underentreprenörer med syfte att göra hela anslutningsaffären enklare och tydligare för dig som kund.
Med en ökad samsyn på kundhantering och genom att kommunicera samma sak genom alla led i processen hoppas vi bli ännu bättre!
Finns det någon information som just DU saknar? Kontakta oss gärna via mejl på marknad@fibra.se

Gå till nästa section