Spar

Varför är prisskillnaden så stor?

02 okt 2015

Undrar du också hur det kan komma sig att prislappen skiljer sig åt - ibland ganska mycket - mellan olika aktörer som erbjuder fiberanslutning.

Du är inte ensam om de funderingarna. Tidningen Stadsnätsmagasinet tar på ett tydligt sätt upp detta i en artikel i senaste numret. De skilda priserna beror bl a på hur många villahushåll som väljer ansluta sig, avstånden mellan fastigheter och omgivningen inklusive markunderlaget. Faktorer som avstånd till befintliga noder och telestationer påverkar också, liksom kommunernas regler och taxor för återställningskostnader.

I artikeln ställs också frågan om det går att sänka kostnaderna och vad som bör göras för att öka transparensen kring avgifterna.
Läs hela artikeln HÄR. Vill du bläddra direkt fram till denna artikel så finns den på sid 53.

 

 

Gå till nästa section