Make fiber, not adsl

Vinst för invånare, företag och samhälle!

07 jul 2016

I en ny rapport som forskningsinstitutet Acreo Sedish ICT gjort på uppdrag av SKL* konstateras det att kommunerna genom att utveckla sin roll som ägare av stadsnät kan bidra till att samhällsnyttan ökar ytterligare.
Syftet med uppdraget har varit att ge en vägledning till kommuner som antingen byggt ut ett stadsnät eller som överväger att göra det. Att kommuner äger stadsnät kan medföra många vinster för invånare, företag och för samhället i stort.

Här får kommuner bland annat motiv till att själva äga stadsnät. Acreo går igenom de olika former för utbyggnad och ägande som kommuner kan välja mellan och man ger också exempel på hur välfärden kan utvecklas av att det finns stadsnät, säger Peter Haglund, sektionschef på SKL i ett uttalande som publicerats på SKL:s webbplats.

Läs hela nyheten från Svenska stadsnätsföreningen HÄR.
* SKL = Sveriges Kommuner och Landsting

Gå till nästa section