Press & Media

Vill du läsa Fibras pressmeddelanden, ladda ner en logotype eller veta i vilka medier du kan läsa mer om oss? Den informationen samt kontaktuppgifter till några nyckelpersoner i företaget finner du här. Om du inte hittar det du letar efter är du alltid välkommen att kontakta oss via mail eller telefon info@fibra.se och 0771-375 375.
Välkommen till Fibra!

Vad är Fibra?

Visste du att det är det är du som kommuninvånare som äger oss? Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Mälardalen. Vi finns till för att bygga ut nätet, för att göra det snabbare, och för att främja konkurrensen till förmån för dig som ägare.
Se vår korta film för att få veta mer! Och välkommen till en befibrad värld.

Gå till nästa section

Konsten att förklara

Vi har tagit fram en serie instruktionsfilmer för att enklare förklara vissa saker kring installation för våra kunder. Visst är det både trevligare och tydligare så här än på ett papper?
Här förklarar vi ingrävningspunkter, placering av användarnoder och håltagning i husvägg.

Gå till nästa section

Det finns tre superenkla sätt att komma igång och surfa i Fibras nät!

Se vår korta film om tre väldigt enkla sätt att komma igång och surfa i Fibras nät!

Gå till nästa section

Du har väl inte missat Fibrajingeln?

Just nu – och resten av året – spelas Fibras radioreklam i Mix Megapol. Ryktet säger att den även laddas ner som ringsignal. HÄR hittar du låten om stadsnätet som släpper dig fri!

Gå till nästa section

Befibrelserörelsen fortsätter

Fibra driver och utvecklar stadsnätet i Västerås, Eskilstuna, Arboga, Hallstahammar och
Strängnäs. Vi ägs gemensamt av kommunernas invånare och finns till för att göra nätet snabbare,och för att driva på konkurrensen och tjänsteutvecklingen bland leverantörerna.
Målet är att bli ett av världens bästa och mest använda bredbandsnät, men också att nätet ska bidra till att göra livet bättre för regionens invånare
Just nu bygger vi ut stadsnätet i Eskilstuna och det firar vi med många bra erbjudanden! Läs mer på tjanster.fibra.se

Gå till nästa section

Reklamfilm om ett nät för frihetsälskare

Reklam år 2015 i kanalerna TV4 och Sjuan.

Vi är Fibra

Länge har regionens stadsnät drivits på sina olika håll. Men det mesta blir bättre om man gör det tillsammans. Därför går fem stadsnätsbolag ihop och bildar Fibra, som kommer att driva och utveckla stadsnätet i Mälardalen. Vi finns till för att bygga ut nätet, för att göra det snabbare, och för att främja konkurrensen till förmån för dig som ägare. Välkommen till Fibra!

EU-finansierade projekt

Att även landsbygden får tillgång till bredband är viktigt, men det kan vara svårt att få kommersiella aktörer att stå för den utbyggnaden om den inte är lönsam. Landsbygdsprogrammet finansieras gemensamt av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och av nationella medel. Programmet ger stöd och ersättningar för utveckling av ekonomier och samhällen, vilket ska bidra till bland annat en modern landsbygd.
Det finns vissa villkor som måste uppfyllas för att stödet ska betalas ut. Bland annat måste minst 50 procent av fastighetsägarna i ett område ansluta sig. Bl a Sevalla och Lillhärad är sådana EU-finansierade projekt.
Sevalla
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat projektstöd för fiberbaserat bredbandsnät i Sevalla, Tillbergaby och Nortuna i Västerås med journalnummer 2016-2162 inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60% eller högst 6 316 062 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.
Lillhärad
Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat projektstöd för fiberbaserat bredbandsnät i Lillhärad i Västerås med journalnummer 2015-1190  inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 60% eller högst 1 833 396 kr i stöd för de utgifter som ger rätt till stöd.
Läs mer om EU-finansierade projekt hos Jordbruksverket. LÄNK.

Gå till nästa section