Byggnation uteblir

På den här sidan kan du hitta information kring projektet, planering steg för steg, möten med mera.
 
För mer information kan du kontakta vårt kundcenter på tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se
Ansvarig säljare är Anna-Lena Forsgren.

Vad händer?

8 december
Vi tackar dig som skickat in ditt avtal och visat intresse men tyvärr uteblir byggnationen av stadsnätet till Munga. Detta på grund av att det är  för få som valt att ansluta sig för att en byggnation ska kunna genomföras.
I och med detta beslut så kommer Fibra inte heller att samförlägga kanalisation (tomrör) i samband med Mälarenergis VA-anslutning.
 
2 november
Stort tack till alla er som kom till informationsmötet 1/11 gällande Fibras utbyggnation av fiber till Munga.
Vi fick med oss en del frågor igår under mötet och svaren på dessa tror vi kan vara av intresse för flera, så här nedan finner ni information baserat på gårdagens frågor från er! Om fler frågor uppstår är ni välkomna att kontakta vårt Kundcenter på tel 0771-375 375 eller epost info@fibra.se
 

 • Fibra AB kommer samförlägga kanalisation med Mälarenergis VA-anslutning. Vilket ska vara klart i början av 2018.
 • Angående att mål för anslutningsgraden är 60%: Vår målbild är ca 60% , när vi tar beslut för byggnation kommer vi ta hänsyn till eventuella kluster/delområde där det finns många intressenter. Det kan med andra ord bli möjligt att bygga vissa områden.
 • Avtalstiden som är 30 november kommer att kvarstå.
 • Kampanjpris för fiber i Munga är 20 000 kr inklusive grävning och detta gäller till och med 30 november. Anmälningar efter detta datum hanteras som en efteranslutning och priset är då 30 000 exklusive grävning.
 • Gällande ROT: Fibra AB lämnar inget ROT-avdrag. ROT-avdrag får endast göras på specificerad arbetstid (ej för maskiner etc) och upp till 30% av kostnaden för arbetstiden. ROT-avdraget i detta fall skulle då vara applicerbart på grävningen på tomt samt håltagningen i väggen och arbetstid för detta är väldigt låg.  Vi utgår ifrån Skatteverkets regler fullt ut i detta och efterlever vad lagen säger.
 • Vad händer vid felanmälan?
  Du ska först vända dig till din tjänsteleverantör som gör en felsökning hos sig, kvarstår problemet så skickar tjänsteleverantören en felanmälan till Fibra som vidare undersöker felet och utför de åtgärder som krävs.
 • Inställelsetid mot tjänsteleverantör?
  Från det att Fibra mottagit felanmälan från tjänsteleverantören ska felavhjälpning påbörjas inom 4 timmar, under kontorstid 07.30-16.30.
 • Felavhjälpningstid?
  Målet är att fel skall vara avhjälpt inom 8 timmar, under kontorstid 07.30-16.30
 • Vad har vi för batteribackup i områdesnod? Enligt de krav som PTS ställer så garanterar vi 4 timmar, som är kravet, men vi har utrusning för att klara längre tid.
 • Egna tekniker? Ja Fibra har egna tekniker som övervakar nätet dygnet runt.

 
31 oktober
Hej! Vi vill förtydliga att informationsträffen kommer att hållas tisdagen 1 november kl 18.30 i Tillberga skola. Det blev ett tryckfel i avtalspaketet som skickades ut till dig där det står onsdag istället för tisdag.
 
27 oktober
Hej! Håll utkik i din brevlåda efter avtalspaketet som kommer att dyka upp innan helgen. Glöm inte bort att det är informationsmöte den 1 november kl 18.30 i Tillberga skolas matsal. Vi ser fram emot att träffa dig där.
 
21 oktober
Nu kommer vi och befibrar Munga!
Roligt att det är stort intresse till att ansluta sig till fiber. Många är intresserade av att ansluta sig till stadsnät via Fibra – ditt öppna kommunalägda stadsnät som levererar internet, TV, telefoni och en rad andra bredbandstjänster. I samband med Mälarenergis utbyggnad av vatten och avlopp till Munga så kommer det finnas möjlighet att ansluta sig till stadsnätet.
 
För kampanjpriset 20 000 kr får du ett helt öppet nät där du själv väljer bland tjänster och leverantörer. Skicka in ditt avtal innan 30 november så ingår grävning på din tomt i priset.
 
Den 1 november kl 18.30 kommer vi ha ett informationsmöte i Tillberga skola, matsalen.
 
Avtal kommer skickas ut under vecka 43. Vi ser fram emot att befibra Munga! Med vänliga hälsningar, Fibra

Funderar du på något?

Då kanske du kan hitta svar bland våra ”vanliga frågor och svar”

Villa skiss
Villaägaren
Fibra
1

Påskrift av avtal

2

Besked/bekräftelse

3

Tidsplan

4

Bestäm placering för användarnod

5

Montering av användarnod

6

Märkning av ingrävningspunkt

7

Grävning på egen tomt

8

Fiberdragning och installation

9

Driftsättning av stadsnät

10

Beställ tjänster