Skiffergången

Gå till nästa section

Grattis Skiffergången!

Nu bygger vi ut stadsnätet till ert område. På den här sidan kan du hitta information kring projektet, planering steg för steg, möten mm.
 
För mer information, kontakta ansvarig säljare Henrik Sjöåsen Porsander på tel 021-39 52 67 eller e-post henrik.sjoasenporsander@fibra.se
Du kan också kontakta vårt kundcenter på tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se

Vad händer?

3 december
Byggnationen står klar. Vi har nu genomfört en lyckad byggnation på totalt 35 anslutningar. Villaägarna i områden kan nu njuta av internet, tv, telefoni och mycket mer, allt via stadsnätet!

Villa skiss
Villaägaren
Fibra
1

Påskrift av avtal

2

Besked/bekräftelse

3

Tidsplan

4

Bestäm placering för användarnod

5

Montering av användarnod

6

Märkning av ingrävningspunkt

7

Grävning på egen tomt

8

Fiberdragning och installation

9

Driftsättning av stadsnät

10

Beställ tjänster