Vanliga frågor och svar

Gå till nästa section

Nedan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna. Hittar du inte den information som du söker så är du välkommen att kontakta vårt kundcenter. Längst ner på denna sida finner du många av våra broschyrer som du enkelt kan läsa i pdf-format.
Tel 0771-375 375 eller e-post info@fibra.se

Gå till nästa section

Vad kostar det att ansluta en hyresfastighet till stadsnätet?

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som offereras separat, priset beror på de lokala förutsättningar som finns kring just din fastighet. Därefter betalar du som fastighetsägare en låg löpande månadskostnad för serviceavtal. Serviceavtalet offereras tillsammans med anslutningen.
Sökord: Hur mycket kostar det att ansluta sig till stadsnätet

Varför måste jag betala lika mycket vid en efteranslutning, fibern finns ju redan framdragen till min tomtgräns?

Att bygga fiberinfrastruktur är kostsamt. När vi ansluter ett område tar nätägaren en stor investeringskostnad. En liten del av denna investering täcks av de enskilda fastighetsägarnas anslutningsavgifter, resterande del är kostnader som nätägaren ligger ute med. När du efteransluter din villa får nätägaren alltså tillbaka en del av den investeringen som är gjord sen tidigare.
Sökord: Vad betalar man vid en efteranslutning, Efteransluta, Det finns fiber vid tomten, Det finns fiber i området,  

Hur många fastighetsägare måste ansluta sig för att byggnationen i en villakampanj ska bli av?

I de allra flesta fall krävs att minst 60 % av alla fastighetsägare väljer att ansluta sig för att byggnationen ska kunna genomföras.
Sökord: Anslutningsgrad, Hur många behövs för byggnation, Hur många avtal måste ni få in, 

Jag har haft sönder min användarnod, vad gör jag då?

Om du har en kopparnod så kan du själv beställa en ny på www.jowork.se, i annat fall så måste en felanmälan göras via din tjänsteleverantör.
Kontakta Fibras kundtjänst för att ta reda på vilken typ av användarnod du har.

 

Sökord: Min användarnod är trasig, Mitt uttag är trasigt, Jag har haft sönder mitt uttag, Internetuttaget är trasigt

Hur vet jag när min anslutning är klar?

När din anslutning är färdigställd och klar att använda aviserar vi detta till tillsammans med information om hur du beställer de tjänster du vill ha.

Klicka här för att kolla om du är ansluten.

Sökord: Ansluta, Anslutning, Klart, Använda, Internet, När är min anslutning klar, När är jag aktiverad, När kan jag använda mitt internett

Jag skickade in mitt avtal för ett tag sedan, när kommer jag att bli kontaktad?

När vi registrerat ditt avtal får du en bekräftelse av oss och sedan påbörjas planeringen av din anslutning. En entreprenör kommer att kontakta dig för att gå igenom alla detaljer.
Sökord: När kommer jag att bli kontaktad, Jag har skickat in mitt avtal, När får jag svar om byggnation

Varför kan jag inte få en högre hastighet?

Din hastighet styrs vanligtvis av hårdvarubegränsningar. Så om din användarnod är av en äldre modell som inte stödjer högre hastigheter än 100 Mbit/s, då kan denna behöva bytas ut. Bor du i en lägenhet så kan det hända att teknisk utrustning i fastigheten måste uppgraderas eller bytas ut för att du ska kunna få en högre hastighet. Är du intresserad av att få en högre internethastighet, kontakta Fibras kundcenter.
Sökord: Hur skaffar jag högre hastighet, hur får jag snabbare internet, hur får jag snabbare anslutning

Min tjänst fungerar inte, vad gör jag?

Testa att starta om din utrustning, dra ut strömsladden och vänta i 10 sekunder innan du kopplar in den igen.
Funkar det fortfarande inte, kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. Klicka här för felanmälan
Sökord: Mitt internet fungerar inte, Min telefon fungerar inte, Min tv fungerar inte, Mina tjänster fungerar inte

Jag har felanmält min tjänst, när kommer den igång igen?

Hur lång tid felavhjälpningen tar beror på felets art. Misstänker man fiber/kabelbrott eller annat fel på din hårdvara, så kan en tekniker komma att kontakta dig för tidsbokning och felsökning på plats. Du håller dialogen gällande din felanmälan med tjänsteleverantören.
Sökord: Jag har gjort en felanmälan, När kommer mitt nät att fungera igen, Vad händer efter att jag skickat in min felanmälan

Hur kan jag påverka för att få stadsnät till mitt område?

Intresseanmälningarna ligger som grund för planering och bearbetning av nya områden. Prata därför gärna med dina grannar om att skicka in en intresseanmälan på fibra.se.
Sökord: Anslutningsgrad, Intresse i mitt område, Kan jag se hur många som är intresserade av fiber i mitt område, Kan jag se hur intresset ser ut i mitt område

Jag har sett att man kan köpa till extra användarnoder, när behöver jag göra det?

De allra flesta klarar sig med en användarnod. Har du däremot en uthyrningsdel i ditt hus eller ett uthyrningshus på din tomt kan du köpa till upp till tre extra användarnoder. På så sätt kan dina hyresgäster få ett eget abonnemang och själv välja vilka tjänster de vill nyttja.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Jag vill ha fiberuttag på fler ställen i huset, är det möjligt?

Ja, du kan själv dra datakablar och bygga ett fastighetsnät i ditt hus. Vill du ha hjälp med denna typ av installation har vi på Fibra samarbetspartners (JoWork och Bredbandsgruppen) som kan hjälpa dig med detta. Vänd dig till dem för offertförfrågan och andra funderingar, du hittar deras kontaktuppgifter på fibra.se/anvand.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Kan ni göra håltagningen på huset högre upp än markplan?

Ja, det är möjligt. Om du vill dra fiberkabeln högre upp på huset, till exempel bakom träpanel behöver du som kund förbereda kanalisation på husväggen för detta innan vi kommer och gör installationen. Ska fiberkabeln dras längs med väggen behöver skyddsslangen också ett skydd för solen, en metallist är att föredra. Tänk också på att fiberkabeln inte kan böjas i tvära vinklar.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Går det snabbare om allt redan är förberett på min tomt?

Ingår du i ett område där fler fastigheter ska anslutas samtidigt är tidplanen beroende av alla fastigheter i området. Ska du däremot efteransluta din fastighet kan det gå snabbare om allt redan är förberett. Dock hanterar vi beställningarna i turordning och leveranstiden påverkas av hur beläggningen ser ut för tillfället.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Varför tar det så lång tid från att man har beställt anslutning till att den är installerad och klar?

Det finns många faktorer som kan påverka din leveranstid. Eventuella grävtillstånd, förberedelser, tjäle i marken och att väldigt många väljer att ansluta sig till Fibra är några anledningar till att leveransen kan variera. Vi gör alltid det vi kan för att du ska få din anslutning klar enligt tidplan.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Hur djupt och brett ska jag gräva ner skyddsslangen på min tomt?

Diket som skyddsslangen ska placeras i bör vara ett spadtag brett och cirka 40 cm djupt. Detta är för att kabeln ska ligga väl skyddad. Det är viktigt att du dokumenterar vart skyddsslangen är placerad på din tomt, detta för att förhindra att fiberkabeln skadas vid eventuella framtida arbeten på tomten.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Kan jag ansluta min villa till Fibra?

För att få veta priset för att ansluta din fastighet så ber vi dig kontakta oss. Priset varierar för olika orter och områden.
Sökord: Kan jag ansluta mig till stadsnätet, kan jag få fiber,

Hur vet jag vart och när jag ska gräva på min tomt?

Innan byggnationen påbörjas kommer du att få information om allt du behöver veta. Du ska sedan gräva från avlämningspunkten vid din tomtgräns fram till den plats på huset där håltagning för användarnod ska ske. Tänk på att gräva så att skyddsslangen inte behöver böjas i tvära vinklar, om du behöver gräva runt husknutar, träd eller liknande. Du kommer också att få ett sista datum då skyddsslangen ska vara på plats. Det är viktigt att du är klar med grävningen i tid så att leveransen inte blir försenad.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Kan jag få hjälp med grävningen på min tomt?

Du kan ta hjälp av en entreprenör som genomför grävningen på din tomt.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Vem ansvarar för grävningen på min tomt?

Vi på Fibra förbereder fiberkabeln fram till tomtgräns. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att gräva ner den skyddsslang på din tomt som vi på Fibra sedan blåser fiberkabeln igenom. Vi på Fibra tillhandahåller skyddsslangen och i samband med att arbetet påbörjas får du information om hur slangen levereras till dig.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Vad är en användarnod?

Användarnod är den dosa som omvandlar ljussignaler från fibern till digital information som din dator, TV och telefon kan ta emot. Det är alltså till din användarnod som du kopplar den utrustning du vill använda för dina olika tjänster.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Vad är en skarvdosa?

Skarvdosa är en liten box som placeras på utsidan av huset i anslutning till håltagningen. Skarvdosan underlättar installationen och eventuell felsökning av fiberkabel.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

När betalar jag min anslutning?

Betalning sker när din anslutning är driftsatt och klar. Om du valt att betala hela anslutningsavgiften kontant får du en faktura av oss när din anslutning är färdigställd. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan. Har du valt att delbetala din anslutning kommer det mer information om delbetalning i din brevlåda.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Vad menas med en efteranslutning?

Om ditt område redan är anslutet till stadsnätet, men din fastighet inte har en anslutning, kan det finnas fiber förberett fram till din tomtgräns.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

Vad menar ni med en villakampanj?

En villakampanj innebär att vi under en begränsad tidsperiod går ut och erbjuder ett antal fastighetsägare i ett område att ansluta sig till stadsnätet.
Sökfraser: VIllakampanj, Vad är en villakampanj

När kommer ni att ansluta mitt område?

Vi arbetar hela tiden med att ansluta nya områden och fler fastigheter. Våra intresseanmälningar är en grund för vår planering och bearbetning. När det blir aktuellt att vi undersöker intresset närmare i ditt område kommer du och dina grannar bli kontaktade.

Klicka här för att se aktuella utbyggnationer

Sökord: När får vi fiber, När får vi stadsnät, När kommer ni till,  

Varför är det olika priser på olika orter?

Priset för anslutning i respektive kommun tas fram i samarbete med de olika nätägarna.
Sökord: Varför kostar det olika, Varför skiljer sig priset, varför kostar det mer, varför kostar det mindre 

Varför betalar man en nätavgift?

En nätavgift 40kr/användarnod och månad utgår. Avgiften regleras enligt konsumentprisindex och kan samfaktureras med nätägarnas övriga nyttigheter. Nätavgiften avser underhåll av nätet, felsökning efter felanmälan från tjänsteleverantör samt drift och uppgradering av näte fram till användarnod.
Sökord: Nätavgift, Varför betalar jag en nätavgift, Vad är nätavgiften, Vad innebär nätavgiften, Vad ingår i nätavgiften

Varför måste jag betala lika mycket eller mer vid en efteranslutning, fibern finns ju redan framdragen till min tomtgräns?

Att bygga fiberinfrastruktur är kostsamt. När vi ansluter ett område tar nätägaren en stor investeringskostnad. En liten del av denna investering täcks av de enskilda fastighetsägarnas anslutningsavgifter, resterande del är kostnader som nätägaren ligger ute med. När du efteransluter din villa får nätägaren alltså tillbaka en del av den investeringen som är gjord sen tidigare.
Sökord: Vad betalar man vid en efteranslutning, Efteransluta, Det finns fiber vid tomten, Det finns fiber i området,  

Hur många fastighetsägare måste ansluta sig för att byggnationen i en villakampanj ska bli av?

I de allra flesta fall krävs att minst 60 % av alla fastighetsägare väljer att ansluta sig för att byggnationen ska kunna genomföras.
Sökord: Anslutningsgrad, Hur många behövs för byggnation, Hur många avtal måste ni få in, 

Hur kan jag påverka för att få stadsnät till mitt område?

Intresseanmälningarna ligger som grund för planering och bearbetning av nya områden. Prata därför gärna med dina grannar om att skicka in en intresseanmälan på fibra.se
Sökord: Anslutningsgrad, Intresse i mitt område, Kan jag se hur många som är intresserade av fiber i mitt område, Kan jag se hur intresset ser ut i mitt område

Vad ingår i priset?

I anslutningskostnaden ingår direktanslutning av fastigheten med fiber och även en användarnod som monteras inne i ditt hus. Vi förser dig med skyddsslang som du gräver ned i ett eget grävt dike från tomtgränsen och in till huset. Håltagning in i huset och montering av användarnoden står vi för. Allt detta står i avtalsvillkoren i avtalet under nätägarens och leverantörens åtaganden.
Sökord: Ansluta, Anslutning, Vad ingår i anslutningspriset, Vad ingår i min anslutning, Vad betalar jag för när jag ska ansluta mig

Hur vet jag när min anslutning är klar?

När din anslutning är färdigställd och klar att använda aviserar vi detta till tillsammans med information om hur du beställer de tjänster du vill ha.

Klicka här för att kolla om du är ansluten.

Sökord: Ansluta, Anslutning, Klart, Använda, Internet, När är min anslutning klar, När är jag aktiverad, När kan jag använda mitt internett

Samförläggning vad innebär det och blir det billigare?

Samförläggning innebär att vi tillsammans med andra nyttigheter såsom el och vatten gör arbeten tillsammans i området. Anslutningspriset påverkas oftast inte men åverkan i gatorna minskas och möjligheten finns att vi kan nå fler fastigheter.
Sökord: Sammarbete, Tilsammans, Pris, Vad är en samförläggning, 

Jag skickade in mitt avtal för ett tag sedan, när kommer jag att bli kontaktad?

När vi registrerat ditt avtal får du en bekräftelse av oss och sedan påbörjas planeringen av din anslutning. En entreprenör kommer att kontakta dig för att gå igenom alla detaljer.
Sökord: När kommer jag att bli kontaktad, Jag har skickat in mitt avtal, När får jag svar om byggnation

Vem återställer asfalten vid en byggnation?

Kommunen ansvarar för återställning av asfalten i området, Fibra beställer detta i samband med byggnationen.
Har du frågor om återställningen, så ber vi dig kontakta din kommun.
Sökord: Återställning, Kommer Fibra att återställa efter byggnationen

Måste alla i föreningen använda samma tjänsteleverantör?

Nej, det är upp till varje enskild medlem att besluta om vilken eller vilka tjänsteleverantörer och tjänster man vill använda.

Kan ni hålla informationsmöte för våra medlemmar?

Absolut, vi på Fibra kommer gärna och besöker er förening för att informera om Fibra, både inför och efter en anslutning.

Vem kan vi anlita för att bygga vår förenings fastighetsnät?

Fibra har avtal med en rad olika nätbyggare, för en förteckning över dessa klicka här.
Sökord: Hur ansluter man en BRF, Hur ansluter man en SMF, hur går en anslutning till

Hur ansluts vår förening till nätet?

Fastigheten eller fastigheterna ansluts med fiber via en överlämningspunkt. Från denna överlämningspunkt ansvarar föreningen själv för att upphandla byggnation av fastighetsnätet. Detta bekostas separat av föreningen.
Sökord: Hur ansluter man en BRF, Hur ansluter man en SMF, hur går en anslutning till

Vad kostar det att ansluta vår förening till nätet?

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som offereras separat, priset beror på de lokala förutsättningar som finns just kring ert område. Vid tecknade av serviceavtal betalar föreningen en låg löpande månadskostnad per hushåll. Kostnaden för serviceavtalet baseras på antalet anslutningar. Serviceavtalet offereras tillsammans med anslutningen.
Sökord: Vad kostar en anslutning, BRF, SMF, 

Vi är intresserade av att ansluta vår bostadsrättsförening till Fibra, hur går vi tillväga?

Kontakta oss via formuläret för BRF som du hittar HÄR, vi återkommer med mer information och offert.
Sökord: Ansluta brf, Ansluta en bostadsrättsförening 

Vad är ett serviceavtal?

Med ett serviceavtal som tecknas av en förening eller en privat fastighetsägare kan föreningen lugnt luta sig tillbaka och låta oss sköta drift och övervakning av stadsnätsanslutningen, hela vägen fram till varje medlems dosa på väggen.
Fibra ger en unik serviceingång direkt till våra tekniker med bl a följande service:
Löpande uppgradering av stadsnätsanslutningen, årlig besiktning av överlämningspunkten, övervakning av fastighetsnätet, felsökning efter felanmälan från en tjänsteleverantör, hjälp att rätta till fel direkt eller mot kostnadskalkyl, kabelvisning mm.
Om ni behöver gräva på föreningens mark, hjälper Fibra till att markera var ledningarna går så att ni slipper riskera en dyr avgrävning.

Sökord: Vad är ett serviceavtal, vad innebär ett serviceavtal, Vad ingår i serviceavtalet, 

Kan en säljare komma ut och informera vår förening om Fibra?

Självklart! Vi kommer gärna till er förening och informerar om Fibra. Hör av er till oss så planerar vi in ett besök.
Sökord: Kan vi få mer information till vår förening, kan man boka en informationsträff

Jag hyr en företagslokal som inte är ansluten till Fibra, hur gör jag för att få en anslutning?

Kontakta din fastighetsägare och anmäl ditt intresse för en fiberanslutning. Det är fastighetsägaren som måste besluta om en investering i huset/ fastigheten.
Sökord: ansluta företaget, företagslokal

Vilka typer av produkter och tjänster finns för företag?

Fibra erbjuder förutom en vanlig fastighetsanslutning också svartfiber-, våglängd- och kapacitetsförbindelser till företag. Vi erbjuder även plats i Fibras operatörshotell.  Med en fastighetsanslutning får du som företagare tillgång till ett öppet nät med ett brett utbud av olika bredbandstjänster för företag.
Läs mer här
Sökord: Företagstjänster, Operatörstjänster

Vad menas med svartfiberförbindelse?

Svartfiber är en fiberkabel, utan någon aktiv ändutrustning, från oss. En nersläckt punkt-till-punkt-förbindelse. Det är upp till operatören/tjänsteleverantören att sätta upp sin egen utrustning, som styr fiberns kapacitet och kostnad. Vi lämnar av fibern i en ODF och med en patchkabel. På så sätt får företaget en säker överföring med möjligheten att fritt välja kapacitet och utrustning.
Sökord: Operatörstjänster, Svartfiber, 

Vad menas med kapacitetsförbindelse?

Kapacitet är ett bra alternativ för företag med kontor på olika platser. Om de fastigheter där företaget bedriver verksamhet är fiberanslutna till Fibra är det möjligt att hyra en egen kapacitetsförbindelse. Produkten ger dig hyrd bandbredd i vårt fibernät, från 10 Mbit/s till 10 Gbit/s, mellan två eller flera platser. Företag som behöver robust och säker kapacitet, men inte vill själva drifta eller övervaka förbindelsen, bör kanske välja detta.
Sökord: Operatörstjänster, Företagstjänster, Kapacitet, kapacitetstjänst

Vad menas med våglängdsförbindelse?

Har ert företag behov av en hög överföringskapacitet mellan fastigheter över längre sträckor? Ibland är en svartfiber då alltför dyrt. Det är här som våglängdsförbindelse kommer in. Våglängd är en smart och kostnadseffektiv lösning för att skicka information över längre sträckor. Genom att belysa fibern med olika färger skapas olika våglängder i en fiberkabel. På så sätt delar ni på kapaciteten i fibern med andra, men er trafik separeras på ett säkert sätt genom att trafiken går på en egen våglängd.
Sökord: Våglängd, våglängdstjänster,

Vad innebär ett operatörshotell?

I Fibras operatörshotell kan du som företag inplacera din kommunikationsutrustning i rätt miljö med mkt hög säkerhetsnivå. Detta utgör en kostnadseffektiv och enkel lösning. Ni kan fokusera på er kärnverksamhet, medans vi tar hand om och garanterar säker drift. En enkel prismodell gör också att det är än mer kostnadseffektivt.
Sökord: operatörstjänster, operatörshotell,

Jag hyr en företagslokal som har en anslutning till nätet, hur vet jag vilka tjänster jag kan använda?

Besök vår tjänsteguide för information om vilka tjänster du kan beställa. Klicka här för att komma till tjänsteguiden.
Sökord: operatörstjänster, operatörshotell,

Jag är intresserade av att ansluta min hyresfastighet till Fibra, hur går jag tillväga?

Kontakta oss via formuläret för fastighetsägare HÄR för mer information och offert.
Sökord: Ansluta fastigheten,

Vad kostar det att ansluta en hyresfastighet till nätet?

Anslutningsavgiften är en engångskostnad som offereras separat, priset beror på de lokala förutsättningar som finns kring just din fastighet. Vid tecknade av serviceavtal betalar du som fastighetsägare en låg löpande månadskostnad per hushåll. Kostnaden för serviceavtal är baserat på antalet hushåll. Serviceavtalet offereras tillsammans med anslutningen.
Sökord: Hur mycket kostar det att ansluta sig till stadsnätet

Hur ansluts en hyresfastighet till nätet?

Fastigheten eller fastigheterna ansluts med fiber via en överlämningspunkt. Från denna överlämningspunkt ansvarar du som fastighetsägare själv för att upphandla byggnation av fastighetsnätet. Detta bekostas separat av dig som fastighetsägare.
Sökord: Hur går det till att ansluta en fastighet 

Vem kan jag anlita för att bygga ett fastighetsnät?

Fibra har avtal med en rad olika nätbyggare, för en förteckning över dessa klicka här.
Sökord: Hur går det till att ansluta en fastighet 

Kan ni hålla informationsmöte för mina hyresgäster?

Absolut, vi kommer gärna och berättar mer om Fibra och tjänsteutbudet.
Sökord: Information 

Måste alla hyresgäster använda samma tjänsteleverantör?

Nej, det är upp till varje enskild hyresgäst att besluta om vilken eller vilka tjänsteleverantörer och tjänster man vill använda.
Sökord: Samma tjänsteleverantör

Kan jag höja hyran om jag investerar i en fiberanslutning?

Ja, du kan göra en skälig hyreshöjning. Kontakta hyresgästföreningen för mer information.
Sökord: 

Kan jag som fastighetsägare använda fiberanslutningen till något mer än anslutning för mina hyresgäster?

Ja, du som fastighetsägare kan använda nätet till en rad olika smarta tjänster, exempelvis digitala informationsskyltar eller brandvarningssystem. Besök vår tjänsteguide här för mer information om tjänster för dig som fastighetsägare.
Sökord: 

Är min bostad ansluten?

På vår webbsida kan du fylla i din adress och kolla om du är ansluten.
Klicka HÄR för att se om du är ansluten!
Sökord: Är jag ansluten, har jag fiber, 

Jag har beställt en tjänst, när kommer den igång?

Beställning av internettjänst via vår självaktiveringsportal kommer igång direkt.  Vid beställning av TV eller telefonitjänster så behöver din tjänsteleverantör skicka ut utrustning till dig för att tjänsten ska fungera. Beställning via tjänsteleverantör eller tjänsteguiden kan ta upp till 5 arbetsdagar.
Sökord: När kommer mitt internet igång, När kommer min anslutning att aktiveras, När kommer mitt internet igång, 

Vilka tjänster kan jag ha och hur beställer jag?

Du har tillgång till internet, tv och telefoni. Fibra driver ett öppet nät med fri konkurrens mellan flera olika tjänsteleverantörer. Du kan välja det som passar dig bäst. Klicka här för att se vilka tjänster som finns i nätet.
Sökord: Kan jag använda ip-tv, kan jag använda ip-telefoni, Kan jag använda ip telefon, Vad kan jag använda för tjänster, Hur snabbt internet kan jag få, 

Hur beställer jag en tjänst?

Det finns tre enkla sätt att beställa tjänster.
1. Via ditt uttag
Om du har ett stadsnätsuttag hemma, men fortfarande inte beställt några tjänster – koppla din nätverkssladd mellan datorn och uttaget och gå igenom vår tjänsteväljare. Dyker inte Tjänsteväljaren upp, gå in på tjanstevaljaren.fibra.se
2. Via vår hemsida
fibra.se/anvand kan du se alla leverantörer, tjänster och paket, och beställa direkt.
3. Via tjänsteleverantör
Du kan även kontakta tjänsteleverantörerna direkt via telefon eller deras webbplats för beställning av tjänst. Se fibra.se/anvand
Sökord: Hur beställer jag tjänster, Hur aktiverar jag en tjänst, Hur aktiverar jag tjänster, Hur beställer jag en tjänst

Hur fungerar IP-TV?

Din TV ansluts till en digitalbox via valfri port på användarnoden. Digitalboxen får du från din tjänsteleverantör när du beställer en tv-tjänst. Har du ett stadsnätsuttag med bara en port så kan du kontakta din tjänsteleverantör för mer information om hur du går till väga för att ansluta din digitalbox. Det finns flera olika alternativ för att koppla din digitalbox till användarnoden som trådlöst eller att skicka signalen via elnätet, men anslutningen till TV:n fungerar allra bäst via en kabel.
Sökord: Hur använder jag TV, hur fungerar tv, IP-TV, Hur fungerar IP-TV

Hur fungerar IP-telefoni?

Istället för att använda analog telefoni, använder du IP-telefoni via fibernätet. Du kan använda dina vanliga telefoner men i vissa fall får du en liten box som skall sitta mellan användarnoden och telefonen. Den kan placeras vid användarnoden. Många använder idag en bärbar telefon.
Sökord: Hur fungerar telefoni via Fibra, Hur fungerar IP-telefoni

Varför kan jag inte få en högre hastighet?

Din hastighet styrs av vanligtvis av hårdvarubegränsningar, så som om din användarnod är av en äldre modell som inte stödjer högre hastigheter än 100 Mbit/s, då kan denna behöva bytas ut. Bor du i en lägenhet så kan det hända att teknisk utrustning i fastigheten måste uppgraderas eller bytas ut för att du ska kunna få en högre hastighet. Är du intresserad av att få en högre internethastighet, kontakta Fibras kundcenter 0771 – 375 375 eller maila på info@fibra.se
Sökord: Hur skaffar jag högre hastighet, hur får jag snabbare internet, hur får jag snabbare anslutning

Min tjänst fungerar inte, vad gör jag?

Testa att starta om din utrustning, dra ut strömsladden och vänta i 10 sekunder innan du kopplar in den igen.
Funkar det fortfarande inte, kontakta din tjänsteleverantör för att göra en felanmälan. Klicka här för felanmälan.
Sökord: Mitt internet fungerar inte, Min telefon fungerar inte, Min tv fungerar inte, Mina tjänster fungerar inte

Jag har felanmält min tjänst, när kommer den igång igen?

Hur lång tid felavhjälpningen tar beror på felets art. Misstänker man fiber/kabelbrott eller annat fel på din hårdvara, så kan en tekniker kontakta dig för tidsbokning och felsökning på plats. Du håller dialogen på din felanmälan med tjänsteleverantören.
Sökord: Jag har gjort en felanmälan, När kommer mitt nät att fungera igen, Vad händer efter att jag skickat in min felanmälan

Vad gör jag om jag behöver en ny strömadapter till användarnoden?

Om strömadaptern till din användarnod är trasig eller helt enkelt kommit bort så kan du kontakta Fibras kundtjänst så hjälper vi dig att beställa en ny.
Sökord: Min användarnod är trasig, Strömsladden är trasig till användarnoden, 

Jag har haft sönder min användarnod, vad gör jag då?

Om du har en kopparnod så kan du själv beställa en ny på www.jowork.se, i annat fall så måste en felanmälan göras via din tjänsteleverantör.

Kontakta Fibras kundtjänst för att ta reda på vilken typ av användarnod du har.

Sökord: Min användarnod är trasig, Mitt uttag är trasigt, Jag har haft sönder mitt uttag, Internetuttaget är trasigt

Lampan på användarnoden lyser inte, vad gör jag?

Säkerställ att du har ström i ditt uttag. Kontrollera om din strömadapter är kall, är den det så finns det en chans att det bara är adaptern som behöver bytas. I annat fall så är förfarandet detsamma som om användarnoden är trasig, kontakta din tjänsteleverantör och gör en felanmälan.
Sökord: Användarnoden är trasig, Internetuttaget är trasigt, Lampan lyser inte, 

Vad är homeplugs?

Homeplugs utnyttjar hemmets befintliga elledningar för att överföra data och simultant traditionell ström. Det innebär att inga extra kablar behövs. Ansluts enkelt i befintliga eluttag och genast etableras en nätverksinfrastruktur med hög dataöverföringshastighet som kan används till att avnjuta HD-TV, onlinespel, IP-telefoni eller andra tjänster.
Homeplug-kit består två eller flera delar. En sändare och en mottagare. Man kan även ha ytterligare enheter för att koppla vidare till flera rum. Homeplugs säljs i elektronikbutiker.

Vad är en router?

Router är en nätverksenhet som kopplar samman flera lokala datorer. Trådlös router är en enhet som via radiovågor förmedlar datatrafik till och från en eller flera datorer. En router kan du köpa i elektronikbutiker.

Vad är skillnaden mellan ADSL och fiber?

ADSL är dåtid och fiber är framtid. ADSL kopplas in via telefonjacket där ledningarna är gjorda av koppar, en nackdel både för kapacitet och slitage. Du får sämre hastighet ju längre ifrån din telestation du är och dessutom är ADSL asynkront, det vill säga, du får olika hastighet när du tar emot och när du skickar något.
Fiber är en tråd av glas, tunt som ett hårstrå. Pulserande ljusstrålar skickas genom glaset och på så sätt kan enormt stora informationsmängder överföras med ljusets hastighet. Fiber är synkront, det vill säga, du får samma höga hastighet både när du tar emot och skickar något.
Sökord: ADSL eller Fiber, Varför är fiber bättre än ADSL 

Vilka begränsningar har 4G om jag väljer att surfa via mobiltelefonen?

En nackdel är att kapaciteten går ner när många kopplar upp sig mot samma mast. Idag är det många enheter som slåss om utrymme; mobiler, bärbara datorer, larm, gps:er med mera. Det förekommer förstås också varierad täckning. Ofta är din datamängd begränsad och du tvingas betala mer om du vill fortsätta.
Sökord: 4G eller fiber, 

Varför ska jag välja fiber?

Fiber är inte bara det hetaste på marknaden just nu, utan också ett långsiktigt alternativ. Det ger en framtidssäker infrastruktur och eftersom fibern ligger i marken är den väldigt driftsäker. Med fiber kan vi idag inte se några egentliga begränsningar i kapacitet.
Sökord: Varför fiber, fördelen med fiber

Vad är skillnaden mellan vanlig telefoni och IP-telefoni?

Har du IP-telefoni så ringer du via fibernätet, detta kallas även för bredbandstelefoni och internettelefoni.
Sökord: Fiber telefoni, telefon via stadsnätet, 

Vad är skillnaden mellan vanlig TV och IP-TV?

IP-TV är det modernaste sättet att ta emot digital-TV, du får både skarpare bild och bättre ljud. Med IP-TV behöver du varken en parabol eller antenn men som vid all digital-TV behövs en box till varje TV.
Sökord: Fiber tv, TV via stadsnätet

Kan jag få hjälp med inomhusdragning och installation?

Vanligtvis gör vi ingen inomhusdragning och installation av extrautrustning. Behöver du hjälp och råd med installation i hemmet så kan du kontakta vår samarbetspartner JoWork gå in på jowork.se för att läsa mer. (Vissa undantag kan ske vid kampanjerbjudanden)
Sökord: fiber i bostad, installation inomhus, gör ni installationer i hemmet

Hur gör jag om jag vill flytta mina tjänster?

Om du vill flytta dina tjänster till din nya bostad som också har en stadsnätsanslutning via Fibra så behöver du uttagsnumret till användarnoden eller stadsnätsuttaget, kontakta sedan din tjänsteleverantör så hjälper de dig. Tänk på att alla tjänster kanske inte går att flytta till din nya adress på grund av den tekniska utrustning som sitter där. Du kan kolla detta genom att skriva in adress dit du ska flytta i tjänsteguiden.
Sökord:Jag ska flytta hur gör jag med min anslutning, kan jag flytta mina tjänster

Vad är ett byalag?

För att ge er på landsbygden samma ekonomiska förutsättningar som de som bor inne i tätorten finns möjlighet att söka bidrag via Länsstyrelsen genom att bland annat bilda en ekonomisk förening som kallas byalag. Mer information om detta finns hos Länsstyrelsen (lansstyrelsen.se) och Jordbruksverket (jordbruksverket.se).
Sökord: Byalag, landsbygden, föreningar, förening

Jag behöver flytta på min användarnod, hur gör jag?

Innan du t ex. ska renovera, måla om eller tapetsera och vill flytta på din användarnod, kontakta alltid en behörig fiberinstallatör för konsultation. Användarnoden ska aldrig monteras ned eller flyttas av obehörig. Om användarnoden skadas på grund av yttre åverkan gäller inte garantin.
Sökord: Renovera hemma, jag vill flytta på användarnoden, kan jag flytta på användarnoden, 

Hur bygger jag ett hemmanätverk?

Vi kopplar upp mer och mer saker i hemmet mot nätet, det betyder också att hemmanätverken blir mer avancerade och komplexa ju mer enheter vi ansluter. Du kan skapa ett enkelt hemmanätverk genom att ansluta en router till din användarnod eller stadsnätsuttag, som du sedan kopplar upp dina enheter mot. Det går också att ansluta din dator direkt till användarnoden.
Sökord: Hemmanätverk, router, trådlöst internet