Nu letar vi familjer som vill uppgradera tekniken!

Vi uppdaterar ditt hemmanätverk med smarta prylar som till exempel streamingprodukt, surfplatta, starkare router, smart belysning eller annan utrustning till ett värde upp till 10 000 kronor per hushåll.  Vi kommer hem och installerar all utrustning – och vi bjuder!
 
Det enda åtagandet du och din familj har är att vi får filma och fotografera installationen och dig/din familj samt använda dessa filmer/bilder i vår marknadsföring.
 
Anmäl ditt hem idag och låt oss visa vad man kan göra med fiber från Fibra! Vi kommer inom några veckor att välja ut ett par hem som får en teknisk uppdatering, installation och rådgivning. PS Har du fiber från Fibra till din bostad men inte något abonnemang på internet ännu? Inga problem, vi hjälper dig att komma igång!

Tävlingsvillkor

– Tävla och vinn en uppgradering av ditt hemmanätverk
 
 
1. Tävlingen är öppen för personer över 18 år som är bosatta i Sverige och är anslutna till stadsnätet Fibra
 
 
2. Anställda inom Fibra, hel- och delägda dotterbolag och delägande bolag äger inte rätt att delta i tävlingen. Samma gäller för andra som arbetar med tävlingen eller familjemedlemmar till juryn.
 
 
3. Genom att delta i denna tävling förbinder sig varje tävlande att följa dessa villkor.
 
 
4. Tävlingen pågår från 2017-08-16 till 2017-09-01
 
 
5. Två vinnare utses, utan inbördes ordning, av en opartisk jury bestående av Tove Ramsin, Simon Collén och Anders Törnell. Vinnare meddelas senast två veckor efter avslutad tävlingsomgång via mejl eller det telefonnummer som lämnas vid tävlingstillfället.
 
 
6. Juryns beslut kan inte överklagas.
 
 
7. För att delta i tävlingen ska de tävlande skriva ihop en motiverande text varför just de behöver uppgradera tekniken i hemmet.
 
 
8. De två bästa bidragen vinner en teknisk uppgradering av nätverksrelaterad elektronik upp till en summa av 10 000 kronor.
 
 
9. Vinnare måste vara ansluten till stadsnätet Fibra och endast en vinst per hushåll kan vinnas.
 
 
10. Varje tävlingsbidrag som försenas, är ofullständigt eller inte kommer juryn tillhanda inom angiven tävlingstid ogiltigförklaras.
 
 
11. De personuppgifter som lämnas i tävlingsformuläret kommer endast att användas för att utse vinnare i den aktuella tävlingen. De kommer inte att användas för framtida marknadsföringsutskick eller andra ändamål.
 
 
12. Vinnare samtycker att Fibra får filma i dess hem, samt att själv medverka i inspelningen. De medverkande i filmen går med på att skriva på ett medverkanskontrakt för att styrka detta.
 
 
13. Vinnare samtycker att inspelat material får användas i marknadsföring på webb, sociala medier, TV och tryckt material.
 
 
14. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 
 
15. Eventuella kostnader för abonnemangstjänster som till exempel, streamingtjänster, bredband, tv, telefoni -abonnemang innefattas ej av kampanjen och bekostas av vinnaren.