از شما به شما

Gå till nästa section

اتصال به شبکه شبکه ای که در حال حاضر دارید دارید

فیبرا(Fibra) خیلی بیشتر از یک اینترنت فقط پر سرعت یا پهن باند است. فیبرا(Fibra) یک شبکه ارتباطی فیبر نوری در ملاردالن(Mälardalen)است. با فقط یک اتصال شما به تعداد نامحدودی از گزینه های مختلف دست می یابید.

با استفاده از شبکۀ شهری، اتصالات اینترنتی، شبکه های تلویزیون و تلفن با سرعت نور به شما ارائه میشود. شما مشتریانِ ما با لذّت بردن از سرعت بالای این اتصالات هزینه های کمتری نیز پرداخته و زمان قرارداد اجباری کوتاه تری نیز خواهید داشت. در اصل چهار کمون یا شورای شهری اسکیستونا(Eskilstuna)، وستروس(Västerås)،هالستاهامّار(Hallstahammar) و استرنگنس(Strängnäs) با هم شبکه ای ایجاد میکنند و سپس ما اپراتورهای مختلف را برای رقابت در ارائۀ این خدمات وارد کار میکنیم. ما از اپراتور خاصّی حمایت نمی کنیم. هیچ کدام را محدود و یا بلوکه نمی کنیم و هیچ کدام را از این رقابت محروم نمی کنیم. ما چشمداشت بهره برداری از این برنامه را نداریم و تنها هزینه های خود را از این پروژه برداشت می کنیم تا بتوانیم یک شبکۀ فیبری آزاد، سریع و قابل اعتماد ایجاد کنیم.

فیبرا(Fibra) از فیبر نوری ساخته شده است و در بیشتر موارد امکانات انتقال داده ها نامحدود می باشد. بر خلاف شبکه های ADSL ارائه شده از طریق پریز تلفن و اینترنت های پر سرعت همراه، فیبرا(Fibra) از فاصله و نوع گیرندۀ شما تاثیر نمی گیرد. سرعت، همیشه بدون در نظر گرفتن تعداد کسانی که با اینترنت کار میکنند، تلویزیون می بینند و یا با تلفن صحبت میکنند یکسان است. با اتصال پر سرعت فیبری اینترنت بسیار جالب تر است.

Gå till nästa section

ظرفیت برتر در بهترین قیمت

شرکت های ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی فیبرا(Fibra) همه نوع اتصال از 1 مگابایت در ثانیه گرفته تا 1000 مگابایت در ثانیه را ارائه می کنند. انتخاب با شماست. بدون در نظر گرفتن سرعت انتخابی، شما از اتصالات بسیار امن و قابل اعتماد با ظرفیّت بالا بهره مند خواهید شد.

Russia, Three motorcycles riding through field

نیازهای ارتباطی شما در آینده هر طور که باشند ظرفیّت بالای فیبرا(Fibra) قادر به برآوردن آنهاست. با فیبرا(Fibra) شما برای توسعۀ دیجیتالی و تمام خدمات پهن باند آن آماده هستید. به عبارتی دیگر اتّصالات ما یک نوع سرمایه گذاری در تکنولوژی آینده است که مسکن شما را جذّاب تر خواهد کرد.

در صورتی که در خانه تان پریز اتصال داشته باشید با وصل کردن یک کامپیوتر به خروجی پریز شبکۀ شهری، میتوانید بسیار آسان آن را فعّال کنید، در آنجا میتوانید قیمت ها را با هم مقایسه کرده بهترین شرکت خدماتی را برای خودتان انتخاب کنید. آیا نیاز به کمک دارید؟ با شمارۀ خدمات مشتریان ما 375375-0771 تماس حاصل فرمایید، تا به تمام سؤالات شما به زبان انگلیسی و سوئدی پاسخ داده شود.

Gå till nästa section

Är jag ansluten till Stadsnätet?


Fastigheten är ansluten till Stadsnät!

Kontakta din fastighetsägare för att kontrollera att det finns ett fastighetsnät samt stadsnätsuttag i din lokal.

Om det redan finns ett stadsnätsuttag i din lokal är det fritt fram att beställa tjänster. På er adress finns det möjlighet till höghastighetstjänster upp till 1000Mbit/s!

Fastigheten är ansluten till Stadsnät!

Kontakta din fastighetsägare för att kontrollera att det finns ett fastighetsnät samt stadsnätsuttag i din lokal.

Om det redan finns ett stadsnätsuttag i din lokal är det fritt fram att beställa tjänster.

Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 100 Mbit/s samt telefoni. Fram till dess att vi har uppgraderat din anslutning kan du välja mellan Serverados TV-lösning eller HäradVision kabel TV.

Fastigheten är ansluten till Stadsnät!

Kontakta din fastighetsägare för att kontrollera att det finns ett fastighetsnät samt stadsnätsuttag i din lokal.

Om det redan finns ett stadsnätsuttag i din lokal är det fritt fram att beställa tjänster med hastigheter upp till 100Mbit/s.

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät och kan beställa Internet med hastigheter upp till 1000Mbit/s, TV, Telefoni och andra tjänster.

Om du inte använder någon tjänst i Stadsnät idag kan du snabbt komma igång genom att följa nedan steg:

 • Anslut en nätverkskabel mellan datorn och ditt stadsnätsuttag.
 • Starta en webbläsare (t.ex Internet Explorer eller Safari).
 • Registrera dig och följ instruktionerna.
 • Välj den leverantör och tjänst du vill ha.
 • Starta sedan om datorn så kan du direkt börja surfa via Stadsnät!

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät. Med utrustningen i din fastighet kan du beställa Internet med hastigheter upp till 100Mbit/s, TV, Telefoni och andra tjänster.

För att beställa tjänster med hastigheter över 100mbit/s kan det krävas en uppgradering av viss utrustning I din fastighet. Kontakta din fastighetsägare för mer information.

Om du inte använder någon tjänst i Stadsnät idag kan du snabbt komma igång genom att följa nedan steg:

 • Anslut en nätverkskabel mellan datorn och ditt stadsnätsuttag.
 • Starta en webbläsare (t.ex Internet Explorer eller Safari).
 • Registrera dig och följ instruktionerna.
 • Välj den leverantör och tjänst du vill ha.
 • Starta sedan om datorn så kan du direkt börja surfa via Stadsnät!

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät.

Du kan i dagsläget beställa tjänster upp till 100mbit/s men din fastighet är redan förberedd för hastigheter upp till 1000mbit/s. För att beställa tjänster med hastigheter över 100mbit/s kan det dock krävas ett utbyte av utrustning i ditt hem. Kontakta din fastighetsägare eller Fibras Kundcenter för mer information.

Om du inte använder någon tjänst I Stadsnät idag kan du snabbt komma igång genom att följa nedan steg:

 • Anslut en nätverkskabel mellan datorn och ditt stadsnätsuttag.
 • Starta en webbläsare (t.ex Internet Explorer eller Safari).
 • Registrera dig och följ instruktionerna.
 • Välj den leverantör och tjänst du vill ha.
 • Starta sedan om datorn så kan du direkt börja surfa via Stadsnät!

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät och kan beställa Internet, TV, Telefoni och andra tjänster.

Om du inte använder någon tjänst i Stadsnät idag kan du snabbt komma igång genom att följa nedan steg:

 • Anslut en nätverkskabel mellan datorn och ditt stadsnätsuttag.
 • Starta en webbläsare (t.ex Internet Explorer eller Safari).
 • Registrera dig och följ instruktionerna.
 • Välj den leverantör och tjänst du vill ha.
 • Starta sedan om datorn så kan du direkt börja surfa via Stadsnät!

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät. Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 1000 Mbit/s samt telefoni.

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät. Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 100 Mbit/s samt telefoni.

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät.

Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 1000 Mbit/s samt telefoni. Fram till dess att vi har uppgraderat din anslutning kan du välja mellan Serverados TV-lösning eller HäradVision kabel TV.

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät.

Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 100 Mbit/s samt telefoni. Fram till dess att vi har uppgraderat din anslutning kan du välja mellan Serverados TV-lösning eller HäradVision kabel TV.

Grattis din fastighet är ansluten till Stadsnät!

Med hjälp av tjänsteguiden får du en överblick över de tjänster som erbjuds i Stadsnät. Din fastighet är dock ännu inte uppgraderad till vår nya teknikplattform, därav kan du endast beställa internettjänster med 10 Mbit/s samt telefoni.

Menade du någon av dessa adresser?

Om din adress inte finns med i listan är din fastighet inte ansluten till Stadsnät.Här läser du mer om hur du går tillväga för att ansluta dig.

Din fastighet är inte ansluten till Stadsnät ännu!

Här läser du mer om hur du går tillväga för att ansluta dig.

Gatuadress är obligatorisk

Du måste ange en gatuadress för att göra en sökning

Ett oväntat fel inträffade

För tillfället är systemet ur funktion. Vänligen försök senare.
Gå till nästa section